Algemene info team-competitie

Het opsturen van de formulieren:

De periode waarbinnen het inleveren van een uitslagformulier dient te geschieden bedraagt drie dagen na de speeldag!

dubbelpartij