14-12-21 Besluitenlijst voor district West-Friesland met op de ALV goedgekeurde voorstellen
2021 Bestuur Aanstellen continuiteitscommissie.
2021 Bestuur Vaststellen nieuwe statuten.
2020 Bestuur Leden die 25 jaar onafgebroken bij één vereniging een bestuursfunctie bekleden,  
      op voordracht benoemen tot lid van verdienste.
2020 Bestuur Inschrijfgeld PK terugbrengen naar 5 euro per inschrijving.
2019 Bestuur /WL PK Afvaardiging naar het gewest, protocol aangepast: nr 2 hoogste percentage v.h. start moyenne.
2019 WL PK Beurtenlimiet van 60 voor wedstrijden alle driebanden klassen op districtsniveau.
2016 WL Teams Starten met spelen van de C4 klasse. In deze klasse spelen we met 4-tallen. 
2015 WL Teams Aanpassing tabellen driebanden in de teamcompetitie
2015 WL Teams Aanpassing tabellen Libre C1 en Kader in de teamcompetitie
2012 WL Teams Dubbelpartij in de teamcompetitie door 2 verschillende spelers.
van voor
2000 Bestuur /WL PK Afvaardiging naar het gewest, protocol opgesteld: nr 2 hoogste moyenne. 
2000 Bestuur Adm. Heffing niet naar de vereniging sturen, maar persoonlijk naar de 'overtreder'.
2000 Bestuur /WL PK Finales van vanaf Libre 1e klas en Driebanden kl. 2e en hoger op 5 dagdelen als er op 2 tafels
     wordt gespeeld. 
2000 WL Teams Puntensysteem in de teamcompetitie: Het partijpuntensysteem met aanvullende bonus punt voor 
      het team met het hoogste percentage van de te maken caramboles.