Besluitenlijst voor district West-Friesland met op de ALV goedgekeurde voorstellen
2022 WL Teams Spelers na 4 partijen met max. 20% van de top van het interval te verhogen. 
Best./Penningmeester Om met ingang van het komende seizoen de inschrijfgelden voor de PK en de Teams te verlagen naar € 0,00 
en daarnaast de kosten voor het lidmaatschap te verlagen van € 15,00 naar € 12,50 per jaar.
2021 Bestuur Aanstellen continuiteitscommissie.
2021 Bestuur Vaststellen nieuwe statuten.
2020 Bestuur Leden die 25 jaar onafgebroken bij één vereniging een bestuursfunctie bekleden,  
      op voordracht benoemen tot lid van verdienste.
2020 Bestuur Inschrijving PK van terugbrengen naar 5 euro per inschrijving.
2019 Bestuur /WL PK Afvaardiging naar het gewest, protocol aangepast: nr 2 hoogste percentage v.h. start moyenne.
2019 WL Teams Beurtenlimiet van 60 voor wedstrijden alle driebanden klassen op districtsniveau.
2016 WL Teams Starten met spelen van de C4 klasse. In deze klasse spelen we met 4-tallen. 
2015 WL Teams Aanpassing tabellen driebanden in de teamcompetitie
2015 WL Teams Aanpassing tabellen Libre C1 en Kader in de teamcompetitie
2012 WL Teams Om te bepalen wie de kampioen wordt bij meer dan één poule in een klasse: dat wordt het team met 
           het hoogste wedstrijdgemiddelde.
WL Teams Dubbelpartij in de teamcompetitie door 2 verschillende spelers.
Bestuur Wannneer een persoon 40 jaar bondslid van één vereniging, die is aangesloten bij ons district, komt deze
in aanmerking om gehuldigd te worden als lid van verdienste, mits dit door de vereniging gemeld wordt
bij de secretaris van het district.
Bestuur Wanneer een persoon 25 jaar bestuurslid is van één vereniging, die is aangesloten bij ons district, komt 
deze in aanmerking om gehuldigd te worden als lid van verdienste, mits dit door de vereniging gemeld
wordt bij de secretaris van het district.
Bestuur Wanneer een bestuurslid van het districtsbestuur 12,5 jaar of langer lid is van het districtsbestuur, 
komt deze in aanmerking om gehuldigd te worden als lid van verdienste. 
Bestuur Besloten is om verenigingen die een jubileum vieren, aangesloten zijn bij de KNBB, en dit hebben gemeld 
bij het districtsbestuur, een glazen bokaal te overhandigen met een bloemetje. ( 25, 40, 50, 60, 75 en 
100 jaar)
van voor
2000 Bestuur /WL PK Afvaardiging naar het gewest, protocol opgesteld: nr 2 hoogste moyenne. 
2000 Bestuur Adm. Heffing niet naar de vereniging sturen, maar persoonlijk naar de 'overtreder'.
2000 Bestuur /WL PK Finales van vanaf Libre 1e klas en Driebanden kl. 2e en hoger op 5 dagdelen als er op 2 tafels
     wordt gespeeld. 
2000 WL Teams Puntensysteem in de teamcompetitie: Het partijpuntensysteem met aanvullende bonus punt voor 
      het team met het hoogste percentage van de te maken caramboles.